Reklamasjon og retur

Reklamasjon og retur

Ønsker du å reklamere på en vare fra oss?

Dersom du skal reklamere på en vare hos oss gjelder følgende prosedyre:

1. Alle reklamasjoner skal meldes til borre@helljaktogfiske.no før du sender inn varen.

2. Alle varer som skal returneres må skje via post. Ingen reklamasjoner taes i mot over disk i butikken.

Kriterier for reklamasjon

Vi ønsker at du oppgir ordredato/kjøpsdato samt hvilken vare det gjelder og en god beskrivelse av hva som er feilen.

Ved reklamasjon gjøres det en vurdering av produktet av oss, og i noen tilfeller må reklamasjonene sendes videre for en vurdering hos leverandøren.

Vi gjør oppmerksom på at reklamasjonsretten gjelder produksjonsfeil på varen og ikke feil forårsaket av normal slitasje eller elding av produktet. En reklamasjon må og bør gjøres så snart som mulig etter at feilen oppdages.

Retur av varer

Ved all retur av varer, blir kunden belastet for porto.